Vizyon ve Misyon
REIRED INTERNATIONAL olarak müşterilerimize, topluma ve çevreye kattığımız değeri
sürekli ve belirgin bir biçimde arttırmak en büyük hedefimizdir.